020-7736842 premiumkeur@gmail.com

Meerjarenonderhoudsplan Amstelveen


Meerjarenonderhoudsplan Amstelveen. Welkom op de website van Premiumkeur. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan Amstelveen. Onze bouwkundig inspecteur woont in Amstelveen en heeft enorm veel lokale bouwtechnische kennis. We hebben al honderden huizen en gebouwen in Amstelveen bouwkundig  geïnspecteerd. Een meerjarenonderhoudsplan Amstelveen kost € 899 inclusief 21 % btw voor een appartementencomplex met 5 appartementen. Voor flatgebouwen en de grotere Vve maken we graag een offerte op maat. Lees de recensies van vele tevreden opdrachtgevers. Het meerjarenonderhoudsplan Amstelveen is erg uitgebreid en overzichtelijk. Tijdens de bouwkundige inspectie van het gebouw wordt ook de kruipruimte volledig geïnspecteerd, het is ook mogelijk dat er een aanvullend funderingsonderzoek uitvoeren. Besef dat de meeste bedrijven de kruipruimte niet inspecteren en de fundering niet opnemen in het meerjarenonderhoudsplan. Op zich is het vreemd want het is een hele grote kostenpost. ☎ 020-7736842 of e-mail naar premiumkeur@gmail.com.

Meerjarenonderhoudsplan Amstelveen

Het meerjarenonderhoudsplan is erg overzichtelijk


Het meerjarenonderhoudsplan Amstelveen dat wij voor u maken is erg overzichtelijk en voorzien van grote foto’s zodat je het bouwkundig gebrek goed kunt zien. Waardoor u als VVE direct weet wat er met het gebouw aan de hand is en waar de prioriteiten qua onderhoud liggen.

De grotere bouwadviesbureaus werken vaak met standaard software waar een ingewikkelde excel uitrolt die voor een leek vaak moeilijk te begrijpen zijn. Bij Premiumkeur krijgt u een overzichtelijke en makkelijk leesbaar meerjarenonderhoudsplan en je hoeft niet bouwkundig onderlegd te zijn om het meerjarenonderhoudsplan te begrijpen.

Doel meerjarenonderhoudsplan


Er zijn meerdere redenen te benoemen waarom men een meerjarenonderhoudsplan laat maken.

De belangrijkste reden is dat onderhoud kosten met zich mee brengt. Meerjarenonderhoudsplan wordt gezien als voorwaarde om te komen tot beheersing van deze onderhoudskosten, omdat de planning inzicht geeft in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Een meerjarenonderhoudsplan voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog zullen uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van de complete dakbedekking kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren, of men kan overige onderhoudswerkzaamheden aanpassen of verschuiven. Zo kan men een gespreid onderhoudsbeleid voeren waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Afgekort wordt een meerjarenonderhoudsplan ook wel MOP of MJOP genoemd.

Wat kost een meerjarenonderhoudsplan?


Alle kosten vind u hieronder gespecificeerd.

aantal woningen/appartementen MJOP (incl. 21% btw)
1 t/m 5 appartementen € 599,-
6 t/m 10 appartementen € 985,-
11 t/m 20 appartementen € 1.253,-
21 t/m 40 appartementen € 1.490,-
41 t/m 60 appartementen € 1.685,-
61 t/m 80 appartementen € 1.970,-
81 t/m 100 appartementen € 2.158,-
101 t/m 125 appartementen € 2.315,-
126 t/m 150 appartementen € 2.590,-
151 t/m 200 appartementen € 2.990,-

 

Meerjarenonderhoudsplan (1)
Meerjarenonderhoudsplan (2)
Meerjarenonderhoudsplan (3)
Meerjarenonderhoudsplan (4)

Offertes laten beoordelen


als u het meerjarenonderhoudsplan ontvangen heeft zal er waarschijnlijk op korte termijn onderhoud nodig zijn. Wij zijn goed op de hoogte van de prijzen en kunnen voor de vereniging van eigenaren de offertes van schilders, metselaars of aannemersbedrijven voor u beoordelen op redelijkheid. Voor deze service worden meerkosten berekend. Vraag naar de voorwaarden.

Controle tijdens werkzaamheden


Omdat onze inspecteur in Amstelveen woont kunnen wij alle bouwkundige werkzaamheden voor u controleren. Uit ervaring weten we dat bijvoorbeeld schilderwerk nog wel eens afgeraffeld wordt. We hebben alle kennis en ervaring om het uitgevoerde schilderwerk op kwaliteit te kunnen beoordelen, maar dit geldt ook voor veel andere bouwkundige werkzaamheden zoals dakwerk. Tijdens de controle van werkzaamheden worden foto’s gemaakt en als wij zien dat werkzaamheden niet naar behoren uitgevoerd worden zullen wij de vereniging van eigenaren direct op de hoogte brengen. Dit is een extra service die wij op uur regie voor u kunnen uitvoeren.

Vaklui om onderhoud aan uw woning te laten uitvoeren


Wij hebben een groot netwerk van vaklui. En als u het wenst kunnen wij telefoonnummers overhandigen zodat deze partijen vrijblijvend een offerte kunnen uitbrengen. U kunt de offertes dan vergelijken zodat er een duidelijk beeld ontstaat of de aangeboden offertes redelijk en billijk zijn.

Herhaling bouwkundige inspectie


Het is raadzaam om elke drie jaar opnieuw een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren ten behoeve van het meerjarenonderhoudsplan. Maar ik raad u aan om elk jaar een dakinspectie te laten uitvoeren en het schilderwerk na te laten lopen. Bouwkundige gebreken worden dan snel opgemerkt en u kunt gelijk actie ondernemen zodat de schade aan het gebouw en de appartementen beperkt wordt. Goed onderhoud is behoud. Het is verstandig om deze inspectie door steeds hetzelfde bureau te laten uitvoeren en niet steeds een verschillend bureau. Dit maakt de communicatie tussen de vereniging van eigenaren en het bureau een stuk overzichtelijker. Bovendien weet het bouwadviesbureau alles over het gebouw en hierdoor krijgt u nog meer controle over de onderhoudskosten. Onze inspecteur woont in Amstelveen en kan dus altijd snel ter plaatse zijn. Wij rekenen geen voorrijkosten.

Meerjarenonderhoudsplan (5)
Meerjarenonderhoudsplan (6)
Meerjarenonderhoudsplan (7)
Meerjarenonderhoudsplan (8)

De splitsingsakte


Als een gebouw door middel van een splitsingsakte wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaars opgericht worden. De eigenaren van de appartementen zijn automatisch (‘van rechtswege’) lid van die vereniging.

Wie een woning koopt, koopt in feite slechts de grond onder de woning en wordt door natrekking eigenaar van de woning. De verkrijger van een appartementsrecht wordt mede-eigenaar van de grond en door natrekking mede-eigenaar van het gebouw dat op die grond staat, en verwerft bovendien het exclusieve recht een deel van dat gebouw te gebruiken (het appartement).

De grond en het gebouw hebben nu dus meerdere eigenaren. Die eigenaren gezamenlijk vormen van rechtswege de Vereniging van Eigenaars (vaak afgekort tot “VvE”). Dit betekent dat men door de koop van het appartement automatisch lid wordt en dus niet het lidmaatschap kan weigeren. of opzeggen.  Het VvE-lidmaatschap eindigt wanneer men ophoudt appartementseigenaar te zijn. Dit is een belangrijk onderscheid met gewone verenigingen, waar lidmaatschap vrijwillig is.

Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars van de appartementsrechten. Hieronder valt met name het onderhoud van de gemeenschappelijke zaken. Welke zaken gemeenschappelijk zijn, staat beschreven in de splitsingsakte.

Vereniging van Eigenaren
Door het kopen van een appartement bent u als appartementseigenaar van rechtswege automatisch lid van de vereniging van eigenaren van het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt. De VvE dient voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Hierbij te denken aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten.

Het bestuur
Als koper van een appartement en lid van een VvE krijgt u te maken met twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot andere verenigingen bestaat het bestuur vaak uit een professionele bestuurder ook wel beheerder of administrateur genoemd. Bij een kleine VvE kan 1 van de eigenaren de taak van de bestuurder op zich nemen. De bestuurder adviseert de VvE en voert bepaalde taken uit. Het zijn uiteindelijk de eigenaren die de besluiten nemen.

Het belangrijkste orgaan binnen de VvE is de vergadering van eigenaren. Meestal wordt uit de leden een voorzitter gekozen die, volgens de splitsingsakte, over het algemeen niet veel meer bevoegdheden heeft dan het voorzitten van de vergadering.

Welke gedeelten van een VvE gebouw behoren tot gemeenschappelijk onderhoud?

 • alle daken
 • de balkons
 • de fundering
 • het trappenhuis
 • de ramen inclusief beglazing
 • de kozijnen
 • de deuren
 • het schilderwerk
 • metselwerk
 • voegwerk
 • de voorgevel en achtergevel
 • de vloerbalken
 • de kruipruimte
 • het stucwerk
 • de schoorstenen
 • verlichting in het trappenhuis
 • riolering inclusief standleiding
 • hoofdwaterleiding
 • hoofdgasleiding
 • rookmelders in het trappenhuis

Besparen op onderhoudskosten door slim onderhoud


Wij kunnen u precies vertellen hoe je op onderhoudskosten kunt besparen. De eigenaar van Premiumkeur heeft ruim 25 jaar een middelgroot aannemersbedrijf gerund. Kennis en ervaring die u, maar bij heel weinig bouwadviesbureaus kunt vinden. Besparen doe je door slim onderhoud en het combineren van werkzaamheden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld door het schilderonderhoud en voegwerk te combineren. Het plaatsen van een steiger is een grote kostenpost, dus door gebruik te maken van dezelfde steiger kun je op een hele simpele manier al flink wat kosten besparen. Dit is een reden om werkzaamheden in de meerjarenonderhoudsplanning naar voren te halen of te verzetten naar een later moment. Ook al wijkt dit af van het meerjarenonderhoudsplan. Om veilig te kunnen werken op daken zijn vaak steigers nodig en als het een groot gebouw is kan het echt lonen om af te wijken van de planning.

Onafhankelijkheid en objectiviteit


Premiumkeur garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde onderzoek. Premiumkeur verklaart geen enkele commerciële binding te hebben met derden, die de resultaten van het meerjarenonderhoudsplan zouden kunnen beïnvloeden.

Controle tijdens onderhoudswerkzaamheden


​Als er groot onderhoud plaatsvind aan het gebouw is het zeer verstandig om de werkzaamheden tijdens de uitvoering te laten controleren door iemand met verstand van zaken.

Ik ben ik op mijn fiets snel ter plaatse, klim de steiger op en controleer alle werkzaamheden voor u.

Ik zal foto’s maken en verslag uitbrengen aan de voorzitter van de VvE

Ik vertel u graag hoe u dit kunt realiseren want ik deel mijn kennis graag met u.

Bouwkundig advies


Wij zijn geen bureaucraten. Wij zijn bouwkundige adviseurs met enorm veel bouwkundige praktische kennis. Door mijn aannemers verleden kan ik al een bouwkundige vragen beantwoorden en een uitvoerig adviseren, zodat u op basis van mijn advies makkelijker besluit te kunnen nemen.